Energooszczędne instalacje

Dofinansowanie ogrzewania

OKAZJA ! Dofinansowanie ogrzewanie w mieście Kraków!

Wymiana pieca węglowego na nowe energooszczędne ogrzewanie FIRST ogrzewanie Kraków oraz ogrzewanie wody użytkowej nawet do 100% pełnej refundacji.
Nasza firma od wielu lat specjalizuje się wyłącznie w technologiach gwarantujących najniższe rachunki dla użytkownika, bazujące wyłącznie na proekologicznych rozwiązaniach.
Nasze realizacje można zobaczyć w wielu miejscach Krakowa i samemu przekonać się jak tanie i komfortowe jest ogrzewanie panelami FIRST ogrzewanie Kraków

Nasi doświadczeni specjaliści pomogą wybrać rozwiązanie zapewniające:

 • maksymalną kwotę dofinansowania
 • komfort użytkowania
 • niskie rachunki
 • ekologiczne i zdrowe ciepło

Masz pytania dotyczące dofinansowania zakupu energooszczędnego ogrzewania FIRST zapytaj w naszym krakowskim biurze:

tel: 12 444 70 84, 668 920 070
mail:info@pndpolska.pl
adres: Kraków – Libertów, ul. Słoneczna 15

Dofinansowanie ogrzewania (informacja Urzędu Miasta Krakowa / Biuro Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, uchwalonym Uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.), zwanej dalej uchwałą.

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowaDotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
  • trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
   • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
   • ogrzewanie gazowe,
   • ogrzewanie elektryczne,
   • ogrzewanie olejowe,
   • odnawialne źródło energii,
  • instalację odnawialnego źródła energii,
  • podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk węglowych.
 2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacjęUprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
  • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
   • osoby fizyczne,
   • wspólnoty mieszkaniowe,
   • osoby prawne,
   • przedsiębiorcy,
  • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 3. Wysokość dotacjiDotacja będzie przydzielana w wysokości do 100 % poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), ale nie więcej niż:
  • 900 zł za każdy kW:
   • mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
   • mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
   • mocy zainstalowanej pompy ciepła.
  • 1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.

przeczytaj więcej i pobierz formularze na stronie biuletynu informacyjnego Miasta Krakowa