Energooszczędne instalacje

Budownictwo wielkokubaturowe

Obniżka kosztów ogrzewania nawet o 90% bardzo duży komfort cieplny !

Duże powierzchnie i wysokie pomieszczenia stanowią w zakresie ogrzewania zawsze duży problem.

Oferowane rozwiązania bazują na doborze technologii która jest optymalna z punktu widzenia inwestora i użytkownika.

Czasowe ogrzewanie bardzo wysokich pomieszczeń (np. kościołów ) lub dużych słabo zaizolowanych pomieszczeń w których przebywają pracownicy (np. hale magazynowe, warsztaty) to obszary w których należy stosować energooszczędne rozwiązania XXI wieku jak np. nowoczesne ogrzewanie elektryczne.

Oferta obejmuje różne technologie grzewcze, które zawsze dobierane są pod kątem indywidualnych potrzeb.

Ogrzewanie Kościołów

Miejscowe ogrzewanie dworców

Ogrzewanie hal sportowych, wystawienniczych i produkcyjno – magazynowych

Zobacz galerię realizacji