Energooszczędne instalacje

Dotacje

Pomagamy
w otrzymaniu dofinansowania
do kredytu w wysokości 45%
wartości inwestycji!

 

Dlaczego kolektory słoneczne?

Koszty ogrzewania domów i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii grzewczej są dość wysokie. W związku z tym pojawiają się systemy oparte na alternatywnych źródłach energii. Są nimi np. kolektory słoneczne. Wykorzystanie kolektorów słonecznych ma dwie zalety: jest to rozwiązanie i ekologiczne i ekonomiczne. Kolektory słoneczne, zwane także solarami, pobierają ciepło potrzebne do ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej ze słońca, czyli darmowego i odnawialnego źródła energii.

Dlaczego dotacja na kolektory?

Co prawda solary są tanie w eksploatacji, ale jest to dość droga inwestycja, stąd nie każdego na nią stać. Nie ma jednak problemu, którego nie można rozwiązać. Jeśli chcesz zainwestować w solary, a nie stać Cię na tę drogą inwestycję, my pomożemy Ci uzyskać dotację na ich montaż.

Dlaczego nasz serwis?

Nasz serwis świadczy bowiem kompleksowe usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji na solary. Jeśli zdecydujesz się na usługi naszej firmy umożliwimy Ci sfinansowanie nawet 45% wartości inwestycji. Wybierając nasze usługi o nic nie musisz się martwić. My formalności załatwimy za Ciebie.

Dopłata na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kredytów na kolektory słoneczne:

Beneficjenci/Kredytobiorcy:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wieloloklaowych (wielorodzinnych), którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Przedmiot kredytowania:

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
Mając na uwadze wysoki standard obsługi, a również satysfakcję naszych klientów w całym procesie dofinansowania ściśle współpracujemy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

Koszty kwalifikowane:

 • Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:
  • kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;
  • kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiot posiadający certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
  • kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  • podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
  • innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację.
 • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 • Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
 • Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota kredytu:

 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
 • Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Zaleca się żeby powierzchnia kolektora słonecznego służącego wyłącznie do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie przekraczała 1,5 m2 na jednego użytkownika zamieszkującego w budynku.
 • Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.