Energooszczędne instalacje

Ogrzewanie elektryczne dużych kubatur

Obniżka kosztów ogrzewania nawet o 90% bardzo duży komfort cieplny !

Duże powierzchnie i wysokie pomieszczenia stanowią w zakresie ogrzewania zawsze duży problem.

Oferowane rozwiązania bazują na doborze technologii która jest optymalna z punktu widzenia inwestora i użytkownika.

Czasowe ogrzewanie bardzo wysokich pomieszczeń (np. kościołów ) lub dużych słabo zaizolowanych pomieszczeń w których przebywają pracownicy (np. hale magazynowe, warsztaty) to obszary w których należy stosować energooszczędne rozwiązania XXI wieku jak np. nowoczesne ogrzewanie elektryczne.

Oferta obejmuje różne technologie grzewcze, które zawsze dobierane są pod kątem indywidualnych potrzeb.

Ogrzewanie elektryczne Kościołów

ogrzewanie elektryczne w kościele

Miejscowe ogrzewanie elektryczne dworców

ogrzewanie elektryczne dworców

Ogrzewanie elektryczne hal sportowych, wystawienniczych i produkcyjno – magazynowych

orzewanie elektryczne hal sportowychogrzewanie elektryczne dużych budynków

Przykładowym rozwiązaniem ogrzewania zyskującym coraz większą popularność jest przedstawiony poniżej promiennik wielkokubaturowy (np. halogenowo – kwarcowy).

Dlaczego warto stosować promienniki halogenowo-kwarcowe?

Zasada działania systemu kwarcowo-halogenowego polega na dostarczeniu określonej jednostki energii cieplnej dla potrzeb danej strefy grzewczej przy uwzględnieniu rodzaju obiektu, w którym dana strefa się znajduje.

Elektryczne systemy ogrzewania uchodziły dotychczas za najdroższe w eksploatacji, co zniechęcało większość inwestorów. Tymczasem najnowsze osiągnięcia światowych koncernów w dziedzinie konstrukcji lamp halogenowych emitujących ciepło, spowodowały rewolucję w dziedzinie gospodarki cieplnej w obiektach wysokich i strefach z natury trudnych do ogrzania.

Systemy promiennikowe przy zastosowaniu tychże lamp oraz nowoczesnej automatyki sterującej, są bardzo konkurencyjnym ekonomicznie sposobem ogrzewania wysokich obiektów sportowych (np. hale tenisowe) oraz obiektów półotwartych niemożliwych do ogrzania inną techniką (trybuny stadionów, lodowisk).

stare i nowe orzewanie elektryczne - porównanie

Przy wyborze technologii ogrzewania na korzyść systemów promiennikowych halogenowo-kwarcowych świadczą następujące korzyści:

 • nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • ogrzewają strefy gry oraz widowni wg stref zaprogramowanych przez użytkownika,
 • nie ogrzewają bezpośrednio powietrza,
 • wpływają pośrednio na zmniejszenie strat ciepła przez wentylację w sezonie grzewczym,
 • są rozwiązaniem innowacyjnym a zarazem prostym w użytkowaniu,
 • są bezpieczne i niezawodne z uwagi na brak medium takiego jak woda, olej, czy gaz,
 • nie emitują spalin, pary wodnej do wnętrza ogrzewanego obiektu,
 • charakteryzują się atrakcyjnym kosztem inwestycji i eksploatacji,
 • nie wymagają corocznych przeglądów,
 • zabezpieczą eksploatowany sprzęt,
 • rozgrzeją posadzkę,
 • przyspieszą suszenie materiałów, utwardzanie lakierów, schnięcie farb.

Jak powstaje ciepło ukierunkowane?

Promieniowanie cieplne, zwane inaczej podczerwienią (IR – infrared, Infrarot) jest emitowane przez każde ciało o temperaturze większej od 0 stopni Kelvina (>-273st.C). O użyteczności grzewczej decyduje jednak właściwa temperatura i moc emitera oraz zdolność skupiania wiązki ciepła. Wraz ze wzrostem temperatury emitera rośnie całkowita energia promieniowania podczerwonego, a długość fali staje się coraz krótsza. Maksymalne wartości gęstości strumienia ciepła występują zawsze w obszarze fal krótkich przy wysokich temperaturach emitera.

Przy niskich temperaturach emitera, wysyłane promieniowanie charakteryzuje się długą falą podczerwieni o małej energii, natężenie strumienia energii jest niskie, występuje mała intensywność promieniowania podczerwonego

Promieniowanie cieplne, napotykając na swojej drodze ludzi, obiekty, jest przez nie absorbowane.

Najbardziej efektywnym naturalnym źródłem promieniowania cieplnego jest Słońce.

Najbardziej wydajnymi urządzeniami grzewczymi emitującymi podczerwień są halogenowo-kwarcowe promienniki ciepła (IR-A – świecące emitery z filtrem oraz IR-B – świecące emitery bezfiltrowe). Jest to ogrzewanie elektryczne na miarę XXI wieku.

Jak jest zbudowany profesjonalny grzejnik?

Budowa profesjonalnego grzejnika nieakumulacyjnego (nazywanego popularnie promiennikiem ciepła) oparta jest o trzy zasadnicze elementy:

 • lampa (żarnik) – szklana hermetyczna rurka wypełniona halogenkiem i wolframowym zwojem, zasilanym elektrycznie, służąca do wytworzenia krótkiej lub średniej fali podczerwieni (0,75-3,0µm). W lampie zachodzi wysokoenergetyczna reakcja (1500-2200st.C.), podczas której uwalniana jest ogromna ilość energii w postaci ciepła,
 • reflektor paraboliczny (odbłyśnik) – pokryte specjalnymi tlenkami, wypolerowane, aluminiowe, wymienne lustro o odpowiednich parabolach odbicia (najczęściej ok. 60 lub 90 stopni) dla potrzeb różnych wysokości zawieszenia, pozwalające na ukierunkowanie ciepła odbitego i zachowujące długą stabilność refleksyjną,
 • obudowa – lekka, nowoczesna, perforowana, nie nagrzewająca się, bezpieczna konstrukcja o estetycznej linii dopasowanej gabarytami i kolorystykę do różnego typu obiektów (od hal przemysłowych po zabytkowe kościoły), umożliwiająca łatwą wymianę części.

Nowoczesne ogrzewanie elektryczne – skąd się biorę oszczędności?

Efektywność cieplna. Brak strat na przesyle ciepła. ciepło jest odczuwalne natychmiast i bezpośrednio w strefie gry, widowni

Strefowość ogrzewania. Istnieje możliwość ogrzewania stref hali (np. jednego kortu w hali o 4 kortach), stref widowni, tzn. nie ponosi się kosztów ogrzewania stref obiektu nie wymagających ogrzewania w danym czasie

Oszczędności na wentylacji. Promienniki halogenowo-kwarcowe nie ogrzewają powietrza bezpośrednio; nie wymagają dostarczania dużych ilości tlenu do spalania, tak jak w przypadku oleju, gazu; w halach sportowych wentylację można ograniczyć tylko do parametrów wynikajęcych z potrzeb danej ilości osób przebywających w obiekcie

Sterowanie. Największe oszczędności przynosi system zarządzania ciepłem; można włączać urządzenia pojedynczo (każde może mieć 1-, 2- lub 3-stopniową regulację mocy), w strefach i w całości, jeżeli potrzeby użytkowników hali tego wymagają

Inwestycje można rozłożyć w czasie. System da się rozbudowywać etapami; modernizację ogrzewania starego obiektu można rozpoczęć od strefy najbardziej wymagającej dogrzewania

Ogrzewanie miejsc trudnych do ogrzania. Funkcjonalne wykorzystanie miejsc niezagospodarowanych w okresie jesienno-zimowym, np. ogrzewanie trybun wpływa na komfort widzów i poprawę frekwencji.